1click

Všeobecné obchodní podmínky

Služba Prima-e-shop.com slouží k vytvoření instance e-shopu a poskytování administračního rozhraní.

1. Provozovatel

Provozovatelem služby je Milan Makovec IČ: 660 73 910, se sídlem Vokovická 48, 160 00, Praha 6.

2. Provozní podmínky

 • Provozovatel se zavazuje, že neposkytne osobní údaje objednatele třetí straně. Poskytnutá data (registrační údaje) objednatele budou použita jen při vzájemné komunikaci, nebo za účelem realizace objednaných služeb.Provozovatel si vyhrazuje právo upravovat všeobecné podmínky.
 • Provozovatel není zodpovědný za obsah web stránek (instance e-shopu), vytvořených touto službou objednatelem.
 • Objednatel se zavazuje, že nebude publikovat obsah stránek nevhodný pro osoby mladší 18 let (erotický obsah stránek apod.).
 • Poskytování služeb a jejich rozsah se řídí platným ceníkem, který je zveřejněný na www stránkách provozovatele (podmínky).
 • Provozovatel se bude snažit o maximální funkčnost a dostupnost poskytované služby.
 • Provozovatel nezaručuje, že služba Prima-e-shop.com splní specifické požadavky Objednatele, v případě zájmu o doprogramování funkcionality bude objednávka řešena individuálně nad rámec standardního ceníku a to dohodou obou smluvních stran.
 • Provozovatel nezodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat, či za dočasné přerušení služby.
 • Objednatel se zavazuje, že nebude úmyslně zneužívat systém nebo jinak přetěžovat server.
 • Provozovatel informuje Objednatele prostřednictvím e-mailu o potvrzení objednávky, o přijetí platby a nasazení stránek a o expiraci objednávky.
 • Objednatel služby Prima-e-shop.com si pronajímá 1 instanci e-shopu, spolu s vyhrazeným prostorem na serveru o velikosti 10 MB. Objednatel není vlastníkem licence služby Prima-e-shop.com. V případě zájmu může Objednatel za jednorázový poplatek zakoupit další datový prostor na serveru. Cena se řídí aktuálním ceníkem. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

3. Platební podmínky

 • Platby za poskytování služeb jsou účtovány formou předplatného.
 • Provozovatel se zavazuje nasadit e-shop včetně administrace a prostor vyhrazený uživateli nejpozději do 10 pracovních dnů (soboty, neděle a svátky se nezapočítávají) od přijetí platby.
 • Platební období je roční.

4. Postihy za neuhrazení faktury

 • Uplynutím lhůty 15 dní od odeslání výzvy k úhradě (confirmační e-mail), ve které Objednatel předplatné neuhradil, má Provozovatel právo službu zrušit a instanci e-shopu smazat. Za data uložená Objednatelem prostřednictvím služby Provozovatel nezodpovídá.

5. Ukončení služby

Provozovatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu ukončit poskytování služby za těchto podmínek:

 • Stránky porušují zákony státu, v kterém se služba provozuje, nebo jsou v rozporu s dobrými mravy,
 • na stránkách je nabízený nelegálně získaný software, nebo podobné produkty, za účelem prodeje nebo poskytování třetím osobám,
 • obsah stránek poškozuje dobré jméno provozovatele,
 • stránky extrémně přetěžují databázové systémy,
 • uživatel porušuje všeobecné podmínky.

Ve všech výše uváděných případech není Provozovatel povinen vrátit předplatné služby Prima-e-shop.com.

6. Autor služby a redakčního systému

Autor sužby Prima-e-shop.com je Milan Makovec, vlastnící autorská práva, všechna práva duševního vlastnictví a zdrojové kódy.

V Praze, 1. 6. 2010

Eshop na míru

 • Vytvoříme e-shop podle vašich představ
 • originální design
 • podpora více jazyků a měn
 • editovatelné tříúrovňové vysouvací menu pro sortiment
 • drobečková navigace pro sortiment
 • detailní výpočet ceny
 • uživatelské účty zákazníků
 • přehledy objednávek a registrací
 • nastavení akční nabídky
 • soubory ke stažení
 • konfirmační e-maily
 • optimalizace pro vyhledávače
 • vyhledávání
 • jednoduché ovládání
 • kvalitní nápověda

Levné www stránky

 • Profi web za skvělou cenu
 • administrační prostředí pro správu obsahu
 • editor pro úpravu textů, vkládání fotografií a přidávání odkazů
 • editovatelné menu
 • volitelná šablona
 • fotogalerie
 • soubory ke stažení
 • optimalizace pro vyhledávače

Web pro restaurace

 • Web pro restaurace s nadstandardními funkcemi
 • denní menu
 • jídelní lístek
 • nápojový lístek
 • vinný lístek
 • textové sekce
 • mapa (Google map)
 • pozvěte známého
 • rezervační formulář
 • kniha hostů
 • kalendář akcí
 • dnes vaří
 • fotogalerie
 • jazykové mutace
 • optimalizace pro vyhledávače